Zasady wynajmu

 1. Sprzęt budowlany i ogrodowy wynajmowany jest na doby – prezentowane w cenniku ceny są stawkami dobowymi.
 2. Nie nalicza się opłat za niedziele i święta.
 3. Istnieje możliwość negocjacji cen wynajmu.
 4. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki najmu są negocjowane indywidualnie.
 5. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
 6. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę (opłaty transportowe w cenniku) oraz serwis.
 7. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

a) Spółki prawa handlowego:

 • Dokumenty rejestrowe: wyciąg z KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON (oryginały do wglądu)
 • Pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki upoważniające do odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.

b) Jednostki budżetowe:

 • Dokumenty rejestrowe: wyciąg z KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON (oryginały do wgladu)
 • Pisemne zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej.
 • Pisemne pełnomocnictwo podpisane przez kierownika jednostki budżetowej upoważniające do odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.

c) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • Dowód osobisty.
 • Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
 • Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON (oryginały do wglądu)
 • Dowód opłacenia ZUS za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS o bieżącym regulowaniu zobowiązań nie starsze niż 6 miesięcy (tylko w przypadku najmu urządzeń o wartości przekraczającej 10 000 PLN)
 • Pisemne pełnomocnictwo podpisane przez właściciela firmy upoważniające do odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy najem osobiście przez właściciela).

d) Osoby fizyczne:

 • Dowód osobisty
 • Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego
 • Dodatkowy dokument np. zapłacony rachunek opłat stałych (tylko w przypadku najmu urządzeń o wartości przekraczającej 10 000 PLN)